องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 181]
 
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางจราจร[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 196]
 
  หัวหน้าส่วน ประชุมงานป้องกันฯกู้ชีพ อบต.เมืองเพีย[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 296]
 
  โครงการ ปิดทองหลังพระ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลอ...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเ...[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 200]
 
  โครงการพัฒนาสตรีตำบลเมืองเพีย วันที่ 15-16 กันยายน...[วันที่ 2020-09-16][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่ว...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 446]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 373]
 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เรื่อง ยกย่อ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 226]
 
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2020-02-27][ผู้อ่าน 200]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่...[วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 315]
 
  ระงับไฟไหม้หญ้าข้างถนน[วันที่ 2020-02-17][ผู้อ่าน 363]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8