องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตและแนะนำการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีสุขภาพจิตที่ดี โดยมีนายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายก อบต.เมืองเพียเป็นประธานเปิดงาน และได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลเมืองเพีย เป็นผู้ให้ความรู้และตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18