องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลเมืองเพีย


วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  นายสุรพงษ์  วงษ์ชารี นายกอบต.เมืองเพีย และนายไพโรจน์  ไกรเสน ปลัดอบตใเมืองเพีย ต้อนรับท่านพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกอบจ. ขอนแก่น พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08
2023-03-01
2023-02-27
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-04
2022-12-29