องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลเมืองเพีย


วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565  นายสุรพงษ์  วงษ์ชารี นายกอบต.เมืองเพีย และนายไพโรจน์  ไกรเสน ปลัดอบตใเมืองเพีย ต้อนรับท่านพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกอบจ. ขอนแก่น พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18