องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียรับเกียรติบัตร ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]5
2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 31 ส.ค. 2565 ]8
3 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (ขั้นลงมติ) [ 31 ส.ค. 2565 ]8
4 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ [ 23 ส.ค. 2565 ]13
5 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2565 ]14
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย [ 15 ส.ค. 2565 ]17
7 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา [ 12 ส.ค. 2565 ]12
8 พิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]11
9 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 28 ก.ค. 2565 ]11
10 ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]10
11 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]35
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ของผู้สูงอายุ [ 28 มิ.ย. 2565 ]34
13 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]54
14 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเพีย 2564 [ 1 มิ.ย. 2565 ]57
15 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย “ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” [ 11 เม.ย. 2565 ]90
16 โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมฟื้นฟูบ้านละว้า [ 26 ม.ค. 2565 ]129
17 ประกาศผลการเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย [ 7 ธ.ค. 2564 ]155
18 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 6 ธ.ค. 2564 ]136
19 กิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 ธ.ค. 2564 ]142
20 รับมอบหีบและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 28 พ.ย. 2564 ]135
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7