องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


นายกอบต.เมืองเพียเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมนวดแผนไทยโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร


นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมนวดแผนไทยโดยใช้ลูกประคบสมุนไพร เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านละว้า

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21