องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 472]
 
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช [วันที่ 2018-10-23][ผู้อ่าน 337]
 
  ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี บริษัท บี.พี.แอลพีจี จำกัด[วันที่ 2018-10-18][ผู้อ่าน 361]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต พระบาทสมเด็...[วันที่ 2018-10-13][ผู้อ่าน 650]
 
  ฝึก อปพร.รุ่นที่ 5[วันที่ 2018-09-10][ผู้อ่าน 427]
 
  งานป้องกันฯให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย[วันที่ 2018-06-28][ผู้อ่าน 819]
 
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2018-06-26][ผู้อ่าน 929]
 
  พิธีรับวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้แ...[วันที่ 2018-05-17][ผู้อ่าน 1073]
 
  ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน[วันที่ 2017-09-02][ผู้อ่าน 340]
 
  พิธีมอบ[วันที่ 2017-08-04][ผู้อ่าน 659]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[วันที่ 2017-05-10][ผู้อ่าน 654]
 
  กิจกรรมกราบถวายบังคมพระบรมศพ วันที่ 2 มีนาคม 2560[วันที่ 2017-03-02][ผู้อ่าน 485]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11