องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างแนวเขตป้องกันน้ำท่วม ละว...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำป...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 107]
 
  นายกอบต.เมืองเพียเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 238]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย รับการประเมินระดับ ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 154]
 
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิ...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 125]
 
  ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการ ปิดทองหลังพระ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาขุดลอกคล...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุ...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 133]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการ...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 147]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11