องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 114]
 
  โครงการ ปิดทองหลังพระ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาขุดลอกคล...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุ...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 98]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการ...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 107]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 105]
 
  พิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวัน...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 3/2565[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 7]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 76]
 
  ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 142]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10