องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย รับการประเมินระดับ A ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย พร้อมด้วยนางศศิมาพร ดอนประทุม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18