องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดกิจกรรมออกบริการประชาชนนอกพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการในด้านต่างๆของประชาชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป และเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการบริหารงานของ อบต. ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านละว้า เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18