องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  นายกอบต.เมืองเพียเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 174]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย รับการประเมินระดับ ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 74]
 
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิ...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 69]
 
  ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 99]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุ...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 80]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการ...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 82]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 78]
 
  พิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวัน...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 3/2565[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 77]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 59]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8