องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2566


ด้วยอำเภอบ้านไผ่ ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 18 - 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีขบวนแห่และนางรำร่วมเดินขบวนรำแห่ไปที่ลานพิธิเปิด บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08