องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกอบต.เมืองเพีย เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.เมืองเพีย โดยในงานมีการแสดงโชว์ของเด็กๆ กิจกรรมระบายสี แจกอาหาร น้ำ และขนม ให้เด็กๆที่มาร่วมงานด้วย

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08