องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงและร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรและลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิใบไม้ตับลงสู่แม่น้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุมชี้แจงและร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรและลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิใบไม้ตับลงสู่แม่น้ำอันจะนำไปสู่ “ชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับแก่งละว้าอย่างยั่งยืน” โดยนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08