องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมีนายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกอบต.เมืองเพืย ออกเยี่ยมจุดตรวจทั้ง 6 จุด และมอบน้ำและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้แก่อปพร. ประจำจุดตรวจด้วย

2023-01-04
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-12
2022-12-05
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-18