องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


อบต.เมืองเพีย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช


คณะผู้บริหาร อบต.เมืองเพีย พร้อมคณะ ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ ลานเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

2022-10-27
2022-10-26
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-17
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-11
2022-10-03