องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


อบต.เมืองเพีย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช


คณะผู้บริหาร อบต.เมืองเพีย พร้อมคณะ ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ ลานเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08
2023-03-01
2023-02-27
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-04
2022-12-29