องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


อบต.เมืองเพีย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช


คณะผู้บริหาร อบต.เมืองเพีย พร้อมคณะ ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ ลานเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18