องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเรียนรู้วิธีคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่ขบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมี

นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายก อบต.เมืองเพียเป็นประธานเปิดงาน และได้เชิญนางอุทัยวรรณ ไกรเสน ปลัดอบต.บ้านไผ่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยออกพื้นที่ทั้งหมด 6 จุด 14 เมื่อวันที่ 7 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18