องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเรียนรู้วิธีคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่ขบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมี

นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายก อบต.เมืองเพียเป็นประธานเปิดงาน และได้เชิญนางอุทัยวรรณ ไกรเสน ปลัดอบต.บ้านไผ่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยออกพื้นที่ทั้งหมด 6 จุด 14 เมื่อวันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08
2023-03-01
2023-02-27
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-04
2022-12-29