องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมแระจำปีงบ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบ พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2,8 และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ในวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18