องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18