องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


เข้ารับการประเมินความจำนงขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียเข้ารับการประเมิน เพื่อตรวจสอบลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566  ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18