องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


เข้ารับการประเมินความจำนงขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียเข้ารับการประเมิน เพื่อตรวจสอบลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566  ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21