องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาสตรีตำบลเมืองเพีย วันที่ 15-16 กันยายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการพัฒนาสตรี ตำบลเมืองเพียขึ้น ในวันที่ 15-16 กันยายน 2563 โดยได้ให้กลุ่มสตรีร่วมทำกิจกรรมดังรูปภาพที่ปรากฏ
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18