องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


หัวหน้าส่วน ประชุมงานป้องกันฯกู้ชีพ อบต.เมืองเพีย


รองนายก อบต.เมืองเพีย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยทีมงานป้องกันฯกู้ชีพ ประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงาน ประจำปี
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18