องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]47
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]47
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]45
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]48
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]50
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]47
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 [ 13 ก.ค. 2565 ]44
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]50
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]48
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 อังคารที่ 5 มกราคม 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]50
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]116
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]117
13 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]117
14 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]121
15 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]118
16 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]114
17 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]113
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ม.ค. 2564 ]115
19 บันทึกรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]181
20 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]178
 
หน้า 1|2