องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.เมืองเพีย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ