องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


บันทึกรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ