องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ