องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 21 ก.พ. 2563 ]202
2 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ก.พ. 2563 ]266
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 21 ก.พ. 2563 ]257
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะารณะผ่านเว็บไซต์ [ 21 ก.พ. 2563 ]211