องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ