องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ