องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 1 พ.ย. 2561 ]234
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 1 พ.ย. 2561 ]256
23 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 [ 23 เม.ย. 2561 ]185
24 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 แผนงานเกษตร [ 23 เม.ย. 2561 ]188
25 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น [ 23 เม.ย. 2561 ]193
26 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานงบกลาง [ 23 เม.ย. 2561 ]240
27 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานบริหารทั่วไป [ 23 เม.ย. 2561 ]245
28 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ซอมแซม ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ [ 23 เม.ย. 2561 ]253
29 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห [ 23 เม.ย. 2561 ]201
30 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น [ 23 เม.ย. 2561 ]186
31 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 10 ส.ค. 2558 ]194
32 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 10 ส.ค. 2558 ]251
 
|1หน้า 2