องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566-2570 [ 24 เม.ย. 2567 ]13
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนที่ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]84
3 วางท่อระบายน้ำ-2 [ 7 เม.ย. 2566 ]57
4 แผนงานบริหารฯ-66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]62
5 แผนงานการเกษตร 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]57
6 แผนงานการรักษาฯ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]66
8 แผนงานการศึกษา 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]59
9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]56
10 แผนงานงบกลาง 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]58
11 แผนงานสาธารณสุข 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]65
12 แผนงานไฟฟ้า 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
13 ขยายเขตประปา 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]54
14 ประสานแผน 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
15 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ เพิ่มเติมแก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]258
16 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 สรางความเขมแข็งชุมชน [ 23 เม.ย. 2563 ]214
17 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 [ 23 เม.ย. 2562 ]230
18 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ส่วนที่ 1-4 [ 23 เม.ย. 2562 ]252
19 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 การรักษาความสงบภายใน [ 23 มี.ค. 2562 ]202
20 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย [ 23 มี.ค. 2562 ]212
 
หน้า 1|2