องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ


เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกันกับผู้นำและประชาชน บ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย ปลูกต้นไม้ ณ บ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18