องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ณ ที่สาธารณะประโยชน์ภายในตำบลเมืองเพีย

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18