องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18