องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย นายพิตรพิบูล ตุ้มวัด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18