องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้ทำพิธีเปิดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสุรพงษ์  วงษ์ชารี นายกอบต. เมืองเพีย เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยกู้ชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2022-08-09
2022-08-01
2022-07-21
2022-07-11
2022-07-11
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-28
2022-06-24
2022-05-05