องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้มีการเปิดประชุมแปรญัตติเพื่อรับร่างข้อบัญญัติ ร่วมด้วยนายก รองนายก ข้าราชการเข้าร่วมฟังการประชุมสภาครั้งนี้ด้วย
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18