องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


อบต.เมืองเพีย มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน และแกนนำอสม. ทั้ง 14 หมู่บ้าน


วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสุรพงษ์  วงษืชารี นายกอบต.เมืองเพียมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน และแกนนำอสม. มั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18