องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประเพณีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566


วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนตำบลทุกท่านได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2566

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21