องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประเพณีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566


วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนตำบลทุกท่านได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2566

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18