องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


พิธีเปิดจุดตรวจจุดบริการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566


 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่  11 เมษายน 2566 โดยมีนายสุรพงษ์  วงษ์ชารี นายกอบต.เมืองเพีย  เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อเวลา  09.30 น.   ณ  จุดบริการประชาชนหน้า อบต.เมืองเพีย

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08