องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประจำปี 2566


      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 ณ วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย ได้เข้าร่วมพิธีกราบนมัสการบูชาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ หรือที่เรียกว่า พระมงคลหลวง โดยเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และดำเนินวิถีแบบไทย

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18