องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประจำปี 2566


      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 ณ วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย ได้เข้าร่วมพิธีกราบนมัสการบูชาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ หรือที่เรียกว่า พระมงคลหลวง โดยเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และดำเนินวิถีแบบไทย

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08