องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566


องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติร่วมกันในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนท้ิงถิ่นด้วยกัน  ระหว่างวันที่ 14-18  มีนาคม  พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08