องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566


องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติร่วมกันในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนท้ิงถิ่นด้วยกัน  ระหว่างวันที่ 14-18  มีนาคม  พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11