องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ