องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

 

 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  40110

โทร.0-4328-6678/โทรสาร.0-4328-7103

E- mail:admin@muangpere.go.th

Web Site :http://www.muangpere.go.th