องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ