องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ