องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ