องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการเลือกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการเลือกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ