องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ