องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรและป้องกันการทุจริต 2561 - 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรและป้องกันการทุจริต 2561 - 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ