องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ